Pełna przejezdność szlaku

Za nami wielka sprawa! Mamy to! Przejezdność na całej trasie!
#drezynyregulice #drezynyrowerowe #Małopolska #Regulice #Alwernia #turystyka

Dodaj komentarz