Regulamin

Regulamin korzystania z drezyn

 1. Bilet na przejazd można zarezerwować na stronie internetowej www.drezynyregulice.pl lub zakupić bezpośrednio przed kursem w kasie biletowej.
 2. Podróżny zobowiązany jest stawić się na stacji 15 min. przed odjazdem w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
 3. Podróż odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką kierownika przejazdu i trwa ok. 1-2 godzin w zależności od trasy.
 4. Podróżni zobowiązani są do przestrzegania znaków i sygnałów wydawanych przez kierownika składu (stój, hamuj, dalej) - zgodnie z instrukcjami przekazanymi uczestnikom przed wyjazdem.
 5. Wszystkie rzeczy podręczne muszą być przewożone w koszykach bagażowych.
 6. Podczas podróży nie wolno łapać żadnych wystających elementów na trasie, np. gałęzi.
 7. W przypadku zgubienia/wypadnięcia na torowisko np. telefonu należy przestrzegać zakazu zatrzymywania się na trasie i wysiadania z drezyny. Należy zapamiętać lokalizację i poinformować o tym fakcie kierownika przejazdu na jednym z postojów lub stacjach końcowych.
 8. Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 9. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 10. Osoby nietrzeźwe nie mogą prowadzić drezyny rowerowej na żadnym z dwóch stanowisk napędowych/hamulcowych.
 11. Wszystkie osoby znajdujące się na drezynie muszą posiadać miejsca siedzące. Obowiązuje zakaz stania podczas zjazdów z góry.
 12. Hamulec powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą.
 13. Zmiany osób pedałujących następują podczas jazdy (bez zatrzymywania).
 14. Drezyny jadą w odstępach ok. 5-10 m. (chyba, że inaczej zadecyduje kierownik przejazdu). Obowiązuje kategoryczny zakaz zderzania się między drezynami.
 15. Kierownik przejazdu może odmówić kontynuowania dalszej podróży pasażerowi nieprzestrzegającemu regulaminu.
 16. Firma Michał Ściana Lokalna Kolej Drezynowa z siedzibą w Regulicach, Aleja Jana Pawła II 63, 32-566 Alwernia, NIP 6281984208 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładzie jazdy po jego ogłoszeniu.
 17. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszystkie osoby, które zarezerwują przejazd drezyną zostaną powiadomione na wskazany numer telefoniczny o odwołaniu przejazdu najpóźniej na 30 minut przed wyjazdem.

Drezyna rowerowa to platforma o wymiarach 2,2-1,75 m. Składa się z dwóch miejsc do pedałowania oraz dwóch miejsc na ławeczce. Istnieje możliwość zabrania piątego pasażera, jeżeli jest to dziecko do 10 roku życia.