Regulamin

Regulamin korzystania z drezyn

 1. Bilet na przejazd można zarezerwować na stronie internetowej www.drezynyregulice.pl oraz dokonać zapłaty (gotówka, karta lub BLIK) bezpośrednio przed kursem w kasie biletowej.
 2. Podróżny zobowiązany jest stawić się na stacji 15 min. przed odjazdem w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
 3. Podróż odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką kierownika przejazdu i trwa ok. 1-2 godzin w zależności od trasy.
 4. Podróżni zobowiązani są do przestrzegania znaków i sygnałów wydawanych przez kierownika składu (stój, hamuj, dalej) - zgodnie z instrukcjami przekazanymi uczestnikom przed wyjazdem. Obsługa podróżuje wraz z klientami na pierwszej, ostatniej oraz środkowej drezynie.
 5. Wszystkie rzeczy podręczne muszą być przewożone w koszykach bagażowych.
 6. Podczas podróży nie wolno łapać żadnych wystających elementów na trasie, np. gałęzi.
 7. W przypadku zgubienia/wypadnięcia na torowisko np. telefonu należy przestrzegać zakazu zatrzymywania się na trasie i wysiadania z drezyny. Należy zapamiętać lokalizację i poinformować o tym fakcie kierownika przejazdu na jednym z postojów lub stacjach końcowych.
 8. Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 9. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 10. Osoby nietrzeźwe nie mogą prowadzić drezyny rowerowej na żadnym z dwóch stanowisk napędowych/hamulcowych.
 11. Wszystkie osoby znajdujące się na drezynie muszą zajmować miejsca siedzące. Obowiązuje zakaz stania podczas zjazdów z góry.
 12. Hamulec powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą.
 13. Zmiany osób pedałujących następują podczas jazdy (bez zatrzymywania).
 14. Drezyny jadą w odstępach ok. 5-10 m. (chyba, że inaczej zadecyduje kierownik przejazdu). Obowiązuje kategoryczny zakaz zderzania się między drezynami.
 15. Kierownik przejazdu może odmówić kontynuowania dalszej podróży pasażerowi nieprzestrzegającemu regulaminu.
 16. Firma Michał Ściana Lokalna Kolej Drezynowa z siedzibą w Regulicach, Aleja Jana Pawła II 63, 32-566 Alwernia, NIP 6281984208 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładzie jazdy po jego ogłoszeniu.
 17. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszystkie osoby, które zarezerwują przejazd drezyną zostaną powiadomione na wskazany numer telefoniczny o odwołaniu przejazdu najpóźniej na 30 minut przed wyjazdem.

Drezyna rowerowa to platforma o wymiarach 2,2-1,75 m. Składa się z dwóch miejsc do pedałowania oraz dwóch miejsc na ławeczce. Istnieje możliwość zabrania piątego pasażera, jeżeli jest to dziecko do 10 roku życia.

Przetwarzanie danych osobowych

Firma Michał Ściana Lokalna Kolej Drezynowa, Regulice, Aleja Jana Pawła II 63, 32-566 Alwernia, NIP 6281984208 prowadząc komunikację z klientami za pośrednictwem platformy internetowej zamieszczonej pod adresem https://www.drezynyregulice.pl/ zbiera dane osobowe od użytkowników.

Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych jest firma Michał Ściana Lokalna Kolej Drezynowa, Regulice, Aleja Jana Pawła II 63, 32-566 Alwernia, NIP 6281984208.

Przetwarzanie danych osobowych zgodne jest z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., z późn. zm.).

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez firma Michał Ściana Lokalna Kolej Drezynowa w celach:

- realizacji zamówień usług i produktów;

- marketingowych i reklamowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług (za odrębną wyraźną zgodą);

- udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;

Ilość zbieranych danych osobowych jest ograniczona do niezbędnego minimum a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody dobrowolnie wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawiera możliwość przetwarzania danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel i zakres ich przetwarzania.

Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do swoich danych i treści dotyczących jego oraz ich poprawiania, uaktualnienia, sprostowania, uzupełniania, lub żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu (procesu rezerwacji). Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Informacje handlowe

Firma Michał Ściana Lokalna Kolej Drezynowa nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 344) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny tzw. email.

Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować otrzymywania informacji handlowych przez złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wykorzystywanie plików cookies

Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika platformy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych platformy.

Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:

informacje o przeglądarce użytkownika,

publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;

odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;

 

Pliki cookies nie zawierają żadnych identyfikujących danych osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator platformy

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator platformy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych platformy.

 

Google Analytics

Strona internetowa https://www.drezynyregulice.pl może korzystać z Google Analytics czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”).

Google Analytics używa „plików cookies” w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

Google będzie wykorzystywał informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Korzystając z niniejszej strony internetowej, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i celach określonych powyżej.

 

Informacje końcowe

Prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności i za zgodą i wiedzą osób których dane dotyczą.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. Rozwój technologii oraz rozwój strony internetowej powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tej stronie.

Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania Państwa dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres wskazany na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.