Regulamin

Regulamin korzystania z drezyn

 1. Bilet na przejazd można zarezerwować na stronie internetowej www.drezynyregulice.pl lub zakupić bezpośrednio przed kursem w kasie biletowej.
 2. Podróżny zobowiązany jest stawić się na stacji 15 min. przed odjazdem w przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
 3. Podróż odbywa się zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy pod opieką kierownika przejazdu i trwa ok. 1-2 godzin w zależności od trasy.
 4. Podróżni zobowiązani są do przestrzegania znaków i sygnałów wydawanych przez kierownika składu (stój, hamuj, dalej) - zgodnie z instrukcjami przekazanymi uczestnikom przed wyjazdem.
 5. Wszystkie rzeczy podręczne muszą być przewożone w koszykach bagażowych.
 6. Podczas podróży nie wolno łapać żadnych wystających elementów na trasie, np. gałęzi.
 7. W przypadku zgubienia/wypadnięcia na torowisko np. telefonu należy przestrzegać zakazu zatrzymywania się na trasie i wysiadania z drezyny. Należy zapamiętać lokalizację i poinformować o tym fakcie kierownika przejazdu na jednym z postojów lub stacjach końcowych.
 8. Dzieci muszą znajdować się pod opieką dorosłych.
 9. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 10. Osoby nietrzeźwe nie mogą prowadzić drezyny rowerowej na żadnym z dwóch stanowisk napędowych/hamulcowych.
 11. Wszystkie osoby znajdujące się na drezynie muszą posiadać miejsca siedzące. Obowiązuje zakaz stania podczas zjazdów z góry.
 12. Hamulec powinien być obsługiwany przez osobę dorosłą.
 13. Zmiany osób pedałujących następują podczas jazdy (bez zatrzymywania).
 14. Drezyny jadą w odstępach ok. 5-10 m. (chyba, że inaczej zadecyduje kierownik przejazdu). Obowiązuje kategoryczny zakaz zderzania się między drezynami.
 15. Kierownik przejazdu może odmówić kontynuowania dalszej podróży pasażerowi nieprzestrzegającemu regulaminu.
 16. Lokalna Kolej Drezynowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rozkładzie jazdy po jego ogłoszeniu.
 17. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych wszystkie osoby, które zarezerwują przejazd drezyną zostaną powiadomione na wskazany numer telefoniczny o odwołaniu przejazdu najpóźniej na 30 minut przed wyjazdem.

Drezyna rowerowa to platforma o wymiarach 2,2-1,75 m. Składa się z dwóch miejsc do pedałowania oraz dwóch miejsc na ławeczce. Istnieje możliwość zabrania piątego pasażera, jeżeli jest to dziecko do 10 roku życia.